De Tafel Van (overblijf)

Welkom op de pagina van "De Tafel Van (overblijf)"

Nieuwsbrieven:
Nieuwsbrief 1:  Klik hier.
Nieuwsbrief 2:  Klik hier.
Nieuwsbrief 3:  Klik hier.

Nieuwsbrief 281116: Klik hier.

 

In het schooljaar 15-16 zijn er diverse zaken veranderd. Registreren en inschrijven gaat nu via de website www.stichtingdetafelvan.nl . In de schoolgids 15-16 vindt u onderstaand stukje op blz. 47 en 48:

Basisschool Spelevaert heeft ervoor gekozen de tussenschoolse opvang (oftewel de overblijf) uit te besteden aan Stichting DeTafelVan.

Met ingang van 24 augustus 2015 zorgen wij er samen met de school voor dat uw kind op een goede manier wordt begeleid tijdens de middagpauze. Uw kind krijgt voldoende tijd om te lunchen. Na de lunch is er ruimte voor (buiten)activiteiten.

Hoe werkt het?

U kunt uw kind heel eenvoudig aanmelden voor de tussenschoolse opvang (TSO). Op onze website www.stichtingdetafelvan.nl kunt u uzelf en uw kinderen kosteloos registreren via het portaal van DeTafelVan. Deze registratie is eenmalig. Vervolgens kunt u per dag voor 09.00 uur aangeven of uw kind overblijft. U kunt hiervoor digitaal strippen kopen via de website met een minimum van 10 strippen en een maximum van 100 strippen. De betaling vindt plaats via iDEAL. Uiteraard op een veilige manier.

U kunt ervoor kiezen om vaste overblijfmomenten in te voeren. Dit kunt u al doen voor het gehele schooljaar. U kunt ook per dag bepalen of uw kind overblijft. Wanneer u uw kind aanmeldt, wordt automatisch het saldo van uw digitale strippenkaart bijgewerkt. U ziet direct hoeveel strippen u nog overheeft zodat u tijdig strippen kunt bijkopen. De strippen blijven de gehele schoolperiode van uw kind geldig.

Uw kind aan- en afmelden

Als u ervoor kiest om per dag te bepalen of uw kind overblijft, moet uw kindvóór 09.00 uur die dag aangemeld zijn. Als uw kind niet tijdig is aangemeld, kan het die dag niet overblijven. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de ouder. Komt uw kind onverwacht niet naar de overblijf? Vóór 09.00 uur ’s morgens kunt u dit aanpassen in het portaal van DeTafelVan. De strip wordt dan weer aan uw saldo toegevoegd.

Heeft u meerdere kinderen?

De strippen staan op uw naam, niet op de naam van uw kind. Als u meerdere kinderen wilt laten overblijven, kan dit met dezelfde strippenkaart betaald worden. Hoe meer strippen u inkoopt, hoe goedkoper het wordt. Heeft u aan het einde van het schooljaar strippen over? Geen probleem. Uw strippen blijven gewoon staan tot het volgend schooljaar. Schoolgids van basisschoolde Spelevaert – schooljaar 2015-2016 48

Wat kost een strip?

10 strippen = € 2,50 per strip 20 strippen = € 2,45 per strip 30 strippen = € 2,40 per strip 40 strippen = € 2,35 per strip 100 strippen = € 2,30 per strip

Lunch niet inbegrepen

De kinderen nemen zelf eten en drinken mee naar school. DeTafelVan zorgt voor goede begeleiding tijdens de overblijf.

Vragen?

Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar info@stichtingdetafelvan.nl of maak gebruik van ons contactformulier op www.stichtingdetafelvan.nl.

Tot ziens bij DeTafelVan!

Uw kind kan alleen aan de overblijf deelnemen als aan alle betalingsverplichtingen is voldaan. Bij het niet betalen van uw overblijfbijdrage kan uw kind worden geweigerd voor de overblijf.

Als u vragen heeft m.b.t. de praktijk van de overblijf, kunt u contact opnemen met de overblijfcoördinator op telefoonnummer

06-53243224 (de overblijftelefoon).