Kinderopvang

De opvang van Kindcentrum de Spelevaert
 
De opvang van Kindcentrum de Spelevaert valt onder Kern Kinderopvang.
Kern Kinderopvang biedt al 50 jaar vellige, vertrouwde en inspirerende kinderopvang in Zoetermeer. Onze kinderopvanglocaties liggen verspreid in de verschillende wijken van Zoetermeer. Kern Kinderopvang biedt opvang voor de kinderen van 0 tot 13 jaar in de vorm van kinderdagverblijf, speelhuis en buitenschoolse opvang.
 
In Kindcentrum de Spelevaert wordt opvang geboden voor kinderen van het speelhuis en buitenschoolse opvang.
 
In speelhuizen kunnen kinderen van 2 tot 4 jaar in een veilige en vertrouwde omgeving met andere kinderen spelen, buiten het eigen gezin. In elke groep worden maximaal 14 kinderen opgevangen. De groep wordt begeleid door twee deskundige, gediplomeerde medewerkers.
Bij een speelhuis en speeltaalhuis kan uw kind zich goed ontwikkelen. Uw kind wordt voorbereid om de grote stap te maken: Op naar de basisschool!
 
Speelhuis de Spelevaert
Bij speelhuis de Spelevaert  staat spelenderwijs leren centraal. Het speelhuis biedt vaste dagdeelcombinaties van twee ochtenden voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Maandag- en woensdagochtend en dinsdag- en donderdagochtend. Onze openingstijden op deze ochtenden zijn van 8.45 – 11.15 uur. De vrijdagochtend en de schoolvakanties zijn wij gesloten.
De ruimte van Speelhuis de Spelevaert is uitdagend en stimulerend met speelhoeken zoals een leeshoek, poppenhoek en bouwhoek ingericht, waardoor kinderen uitgenodigd worden activiteiten te ondernemen en zichzelf te ontwikkelen. Daarnaast is er ook ruimte voor vrij spelen, knutselen, gezellige spelletjes, in de kring en nog veel meer. Een kind kan zijn energie kwijt bij een drukker spel, maar heeft ook de gelegenheid in rust te spelen. Daarnaast werken we veel met thema’s vanuit de Piramidemethode (VVE).
Wij vinden het belangrijk dat kinderen vaak buitenspelen. Bijna dagelijks gaan de kinderen naar buiten, waar zij uitgedaagd worden door verschillende materialen en mogelijkheden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een afgesloten speelplein. Kinderen komen in contact met de natuur door het zand, de bladeren en het gras. Maar er zijn ook voldoende fietsen en ander buitenspelmaterialen aanwezig.
 
De pedagogisch medewerkers van het speelhuis zijn:
Rieneke Docter: werkzaam op de maandag / woensdaggroep (links)
Nanda Maas: werkzaam op beide groepen (rechts)
Het speelhuis is tijdens openingstijden bereikbaar op 06 -22 41 42 23
U kunt altijd een voicemail achterlaten, dan bellen wij u z.s.m. terug.
                                                                                                                                            
Komt u samen met uw kind een keer kijken? Onze enthousiaste, gediplomeerde pedagogisch medewerkers vertellen u graag meer over de opvang bij speelhuis de Spelevaert. Zo proeft u de sfeer en ontdekt u hoe onze kinderen spelen, ontdekken en groeien op deze locatie!
Buitenschoolse opvang de Spelevaert
De buitenschoolse opvang (BSO) van Kern Kinderopvang biedt opvang aan voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Basisschoolleerlingen kunnen voor en na schooltijd en tijdens schoolvakanties terecht bij onze buitenschoolse opvang.
Van maandag tot en met vrijdag verzorgen de gekwalificeerde pedagogisch medewerkers van Kern Kinderopvang de buitenschoolse opvang voor de leerlingen van alle basisscholen uit de wijk Seghwaert op verschillende locaties. Zij bieden professionele kinderopvang voor kinderen van 4 t/m 9 jaar buiten schooltijden om (vanaf 9 jaar worden de kinderen, in overleg met u, opgevangen op de KIDSclub. een BSO gespecialiseerd in de opvang van het oudere basisschoolkind. Deze is voor de wijk Seghwaert gehuisvest op de Velddreef 322). Dus ook standaard tijdens vakanties! Bij voldoende aanvraag kunnen wij opvang verzorgen tijdens extra sluitingsdagen van het onderwijs.
Voor de kinderen van Kindcentrum de Spelevaert en basisschool de Springplank bieden wij niet alleen naschoolse opvang tot 18.30 uur, maar ook  voorschoolse opvang vanaf 7.15 uur. De pedagogisch medewerkers zorgen er voor dat uw kind veilig en op tijd naar school en de BSO worden gebracht.
Op BSO de Spelevaert vinden wij het belangrijk dat de kinderen hun vrije tijd gezamenlijk door brengen op een manier zoals zij dat zelf willen. Ontwikkelingsgericht werken en kinderparticipatie staan bij ons hoog in het vaandel. De pedagogisch medewerkers zorgen er dan ook voor, in overleg met de kinderen, dat er een afwisselend activiteitenaanbod is. Dit doen zij dagelijks met veel plezier, inzet en enthousiasme! Tijdens vakantieweken zorgen zij er voor dat de kinderen ook echt vakantie kunnen vieren! Met de gehele groep gaan ze gezellig op stap naar bijvoorbeeld de speeltuin, museum of het bos. Ook met de andere BSO’s van Kern Kinderopvang worden er gezamenlijke activiteiten georganiseerd. Wat dacht u van een sportdag of een dag naar Avifauna?  Bent u al nieuwsgierig geworden naar BSO de Spelevaert?
De opvang van de basisschoolkinderen van de Spelevaert en de Springplank wordt voor de kinderen van 4-6 jaar verzorgd op Kindcentrum de Spelevaert en in basisschool de Springplank  voor de kinderen van 6-9 jaar van beide scholen. Op de woensdag vindt onze dienstverlening plaats vanuit de locatie aan de Gaardedreef 169. In de Spelevaert hebben wij een lokaal tot onze beschikking en in de Springplank maken wij gebruik van de aula voor de oudste kinderen. Beide ruimten zijn ingericht voor onze doelgroep met een frisse uitstraling en huiselijke sfeer, waarbij het activiteitenaanbod is aangepast op de leeftijdsgroep. Ook kunnen wij gebruik maken van de gymzaal en natuurlijk de buitenspeelplaats van de school.  
 
Team buitenschoolse opvang
De pedagogisch medewerkers van de buitenschoolse opvang zijn:
Christelle de Vreught: werkzaam op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Henny Baatenburg-de Jong: werkzaam op maandag, dinsdag en donderdag
Jessica Warnaar: werkzaam op dinsdag en vrijdag
De BSO is tijdens openingstijden bereikbaar op: 06 - 30 41 49 92
U kunt altijd een voicemail achterlaten, dan bellen wij u z.s.m. terug.
Wij staan u graag te woord als u nog  vragen heeft.
In ons lokaal kunt u altijd een kijkje nemen om de sfeer te proeven. 
 
Informatie en contact gegevens 
Voor meer informatie, ons pedagogisch beleid en voor inschrijvingen voor het speelhuis of de buitenschoolse opvang kunt u ook contact opnemen met onze afdeling Informatie & Plaatsing Kinderopvang (IPK), 079-346 11 80. Kijk ook eens op onze website: www.kern-kinderopvang.nl
Cookie instellingen