Kwaliteitszorg

Kwaliteitsverbetering door opbrengsten en opbrengstgericht werken

Elke directeur en elk schoolteam werkt in het kader van optimale opbrengsten systematisch en doelgericht aan het maximaliseren van de prestaties van de leerlingen. Het bestuur speelt bij dit opbrengstgericht werken een belangrijke rol. Per 1 augustus 2010 is de wet “Goed onderwijs, Goed Bestuur” ingegaan, een wetswijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs. In deze wet worden de taken en verantwoordelijkheden van het bestuur ook als het gaat om de vereiste onderwijskwaliteit beschreven. Los van wetgeving is het Unicoz bestuur uiteraard  sowieso geïnteresseerd in de resultaten van haar scholen en voelt het bestuur zich verantwoordelijk voor de resultaten van haar scholen. De algemene directie PO en beleidsmedewerkers Kwaliteit en Onderwijs zijn hierbij actieve gesprekspartners van de verschillende scholen. Daarnaast zijn zij goed op de hoogte van de opbrengsten en ondersteunen zij de scholen om de kans op hogere opbrengsten van leerlingen te vergroten. Het bestuur maakt hiervoor gebruik van een vroeg signaleringssysteem. Middels dit systeem kan het bestuur en de directeur van de school via een dashboard de opbrengsten monitoren en indien nodig tijdig bijsturen.

Kwaliteitsverbetering door tevredenheidspeilingen

De tevredenheidpeilingen:
Tevredenheidcijfer van de leerlingen: 8,2

 

Cookie instellingen