Onze missie

De Spelevaert heeft als Unicoz-school de ambitie om binnen onze school kwalitatief hoogwaardig onderwijs te geven dat optimaal aansluit bij de individuele leerling. Dit onderwijs moet ervoor zorgen dat iedere leerling zijn of haar intellectuele en persoonlijke vaardigheden voluit kan ontplooien zodat succesvolle deelname aan het vervolgonderwijs en de maatschappij mogelijk wordt. Het gezamenlijke doel is om een plek te bieden, waarmee ouders en kinderen in de wijk zo goed mogelijk bediend worden. Ook willen we een goede, doorgaande lijn van 2 tot 12 jaar bewerkstelligen. Deze wordt ondersteund door onze gezamenlijke visie. We zoeken naar samenwerking met buurtwerk (b.v. voor 16-plussers) en met het voortgezet onderwijs in de buurt, het ONC (Oranje Nassau College). We zoeken naar nauwere samenwerking met de overblijf, de bso en het speelhuis. 
Cookie instellingen