Onze visie

Een centraal thema op ons kindcentrum is “respect”. Daar bedoelen we mee: respect hebben voor elkaar als persoon én respect hebben voor elkaars geloof en cultuur. De Spelevaert wil een sfeer bewerkstelligen waarin een kind zich thuis, geborgen en welkom voelt en de mogelijkheid heeft zichzelf te zijn. We werken samen aan de totale ontwikkeling van kinderen. We leveren met de kinderopvang en het onderwijs een belangrijke bijdrage aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen van nul jaar tot het einde van de basisschooltijd. 
De ontwikkelings-/onderwijsbehoeften van de kinderen staan centraal, alsmede ook kwaliteitsverbetering (van opvang, onderwijs en leerling resultaten) staan bij ons centraal.
Ouders zijn onze partners in opvoeding en onderwijs. We willen met hen een goede, open, laagdrempelige en regelmatige communicatie.