Onze visie

Een centraal thema op ons kindcentrum is Succesvol leren. Respect is daarvan een belangrijk onderdeel.  Dit betekent voor ons: respect hebben voor elkaar als persoon én respect hebben voor elkaars geloof en cultuur. De Spelevaert wil een sfeer creëren waarin een kind zich thuis, geborgen en welkom voelt en de mogelijkheid heeft zichzelf te zijn. We werken samen aan de totale ontwikkeling van kinderen. We leveren met de kinderopvang en het onderwijs een belangrijke bijdrage aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen van nul jaar tot het einde van de basisschooltijd. Sociale vaardigheden zijn erg belangrijk in de toekomst. Samenwerken, persoonlijkheidsontwikkeling en omgangsvormen zijn daar voorbeelden van.
De ontwikkelings-/onderwijsbehoeften van de kinderen staan centraal, alsmede ook kwaliteitsverbetering (van opvang, onderwijs en leerling resultaten) staan bij ons centraal.
We willen de kinderen zoveel mogelijk leren binnen hun mogelijkheden, maar ook dat ze vaardigheden ontwikkelen om tot leren te komen. 
Ouders zijn onze partners in opvoeding en onderwijs. We willen met hen een goede, open, laagdrempelige en regelmatige communicatie.

 
Cookie instellingen