Welkom op de website van Kindcentrum de Spelevaert. Een katholieke basisschool in de wijk Seghwaert waar kinderen samen ontdekken, leren en groeien met plezier. Je kunt bij ons terecht voor kinderopvang en basisonderwijs.

 

Kindcentrum Spelevaert

Waar je mag spelen, leren, ontdekken en groeien met plezier


We bieden onderwijs in vaste groepen, waarbij in de ochtend een stevige basis wordt neergezet voor rekenen, taal, spelling en lezen, bewegen en het ontwikkelen van sociale vaardigheden.  

Succesvol zijn met leren, helpt je met succesvol zijn in het leven. Daarvoor heb je een open en onderzoekende houding en 21-eeuwse vaardigheden nodig. Die zijn samengebracht in onze eigen methode Succesvol leren: We laten kinderen een positieve mindset ervaren en staan stil bij welke vaardigheden er nodig zijn om goed te kunnen leren en ontwikkelen. We leren kinderen zelf de regie daarin te nemen. We starten daarmee vanaf de kleuterklassen.  

In de middagen is er tijd voor meer ontdekkend leren, waarbij er aandacht is voor Aardrijkskunde en Geschiedenis, Kunst en Cultuur, Groen en Gezond leven en Creativiteit en Expressie.

De school beschikt over een speelzaal, gymzaal, ruime lokalen, een aula waarin we vieren en zelfstandig werken, moderne leermethodes voor de basisvakken, en een eigen schoolbibliotheek.

Ons laatste nieuws

Cookie instellingen