Identiteit

De Spelevaert is een katholieke basisschool met een eigen karakter. We kijken met een open en positieve blik naar de leerlingen, waarbij we steeds verbinding zoeken met elkaar en met de wereld om ons heen. Vanuit de katholieke identiteit, het eigen karakter en de sfeer van de school leven we de volgende waarden na:  

 

Ontwikkeling en vorming vanuit vertrouwen en geborgenheid

We helpen kinderen vanuit een geborgen omgeving te groeien naar zelfstandigheid en vertrouwen in eigen kunnen om de wereld tegemoet te treden. 

We willen alle leerlingen - ook die extra zorg nodig hebben - de mogelijkheid geven om zich zo volledig mogelijk te ontplooien. Het gaat daarbij niet alleen om cognitieve ontwikkeling (kennis), maar ook om sociale ontwikkeling, een positieve houding ten aanzien van leren en reflecteren, ontwikkeling van creativiteit/creatief denken, en oog voor de wereld om je heen.   

 

Een open, positieve en onderzoekende houding 

We stimuleren leerlingen om open en positief kritisch te kijken naar wat er gebeurt in de wereld om hen heen. We leren ze te kijken met een onderzoekende houding gebaseerd op kennis en feiten. We luisteren naar elkaar, want door te luisteren, hoor je vaak meer.  

 

Respectvol omgaan met elkaar: inclusiviteit, openheid en waardering naar elkaar  

Iedereen doet ertoe en mag gezien worden. Onafhankelijk van cultuur, achtergrond, religie of overtuiging. Er zijn duidelijke en schoolbrede afspraken, waar veel aandacht aan wordt besteed. We letten daarbij op respectvol taalgebruik.   

Wij willen met het kind verwonderd zijn over alles om ons heen. We luisteren, en zijn met elkaar in gesprek in plaats van dat we opleggen hoe het moet of hoe het is. Er is respect voor elkaar en elkaars verschillen. We vieren en delen samen. 

 

Verbinding met de wereld om je heen 

We willen behulpzaam zijn en oog hebben voor elkaar. Of dat nu ver weg is of dichtbij. We kijken om naar andere mensen, de samenleving en de natuur. We voelen dat we onderdeel zijn van iets groters.  
Cookie instellingen