Missie en Visie

Missie


De Spelevaert werkt vanuit de overtuiging dat elk kind in een geborgen omgeving, met plezier en een positieve mindset mag groeien en leren tot de beste versie van zichzelf. Wij kijken en luisteren met het hele team naar het kind en geven onderwijs dat inspeelt op zijn/haar leerbehoeften en mogelijkheden.

De ontwikkeling die ze bij ons doormaken, is meer dan alleen straks klaar zijn voor de middelbare school. We leren ze open, positief, kritisch en creatief te denken, en te kijken naar de wereld om hen heen. We motiveren ze verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces, en zelfbewust te zijn over eigen gevoel en gedrag.

 

Visie


Vanuit een plezierige en geborgen sfeer en een stimulerende leeromgeving waar een kind zichzelf mag zijn, motiveren wij onze leerlingen om zich te ontwikkelen; als leerling en als mens.

Vanuit verbinding met ouders, team, leerkracht en de kinderen met elkaar, leren we onze leerlingen vertrouwen te hebben in hun eigen kunnen en potentieel. We stimuleren een open, positieve en onderzoekende houding, waarbij leerlingen op een begeleide en veilige manier steeds meer zelf verantwoordelijkheid leren nemen en leren reflecteren op hun leerproces en persoonlijke ontwikkeling en groei.

We willen een voorbeeld zijn in hoe je respectvol met elkaar omgaat, in hoe je met elkaar samenwerkt en communiceert, en hoe je naar elkaar omziet.
Cookie instellingen