Privacybeleid

Omgang met Privacy en AVG

We volgen hiervoor het reglement van de Unicoz Onderwijsgroep waar we onderdeel van zijn.
Dit reglement sluit aan op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
Voor meer informatie: https://www.unicoz.nl/over-unicoz/privacy
 
Cookie instellingen