De MR

Waar staat de MR voor? 

Onze missie is om een transparante en betrokken MR te zijn, die vanuit gelijkwaardigheid en op een positief kritische en proactieve wijze de onderwijskwaliteit en het veilige leer- en werkklimaat op school wil bewaken en stimuleren in het belang van alle betrokkenen. 
Contact: mr@spelevaert.unicoz.nl
 

Waar gaat de MR voor? 

Onze visie is om bij te dragen aan de ontwikkeling van een veilig leer- en werkklimaat  en de kwaliteit van het onderwijs van basisschool de Spelevaert door de verbinding te zijn tussen ouders, leerkrachten en directie, in een open en transparante sfeer waarin respect is voor elkaars standpunten.  

Wie zijn wij? 

Op dit moment zitten namens de ouders Thijmen Verveld en Chris Princen-Verhoef in de MR en namens het personeel juf Sandra en meester Maurice. Vanuit de VOS woont Ronald Snijders de vergaderingen bij. 

Vergaderdata schooljaar 2023-2024
Maandag 11 september 2023
Maandag 23 oktober 2023
Maandag 13 november 2023
Donderdag 7 december 2023

Dinsdag 16 januari 2024
Woensdag 28 februari 2024
Woensdag 27 maart 2024
Woensdag 24 april 2024
Dinsdag 28 mei 2024
 
Cookie instellingen