Kindcentrum de Spelevaert

De Spelevaert, Katholiek Onderwijs en Kern kinderopvang: Gezamenlijke Visie
 
Kindcentrum de Spelevaert en het Zwanennest liggen in de wijk Seghwaert . De Spelevaert, de BSO, TSO en Speelhuis (peuters) bevinden zich in of nabij de school in Seghwaert  ZO. Het KDV bevindt zich verder weg in de wijk. Het merendeel van de kinderen, dat de school en het Zwanennest bezoekt, komt uit de directe omgeving van het gebouw (de wijken 23, 24 en 27). Een aantal van de leerlingen komt uit de aangrenzende wijken (voornamelijk Stadshart, de Leijens, Noordhove en Palenstein). 35% van de leerling-populatie komt van buiten ons postcodegebied. 
In de school is er gelegenheid tot tussenschoolse opvang, speelhuis en buitenschoolse opvang. De laatste twee  vallen onder de directe verantwoordelijkheid van de SWK-groep ( Kern Kinderopvang ). De TSO (Tafel van) wordt ingehuurd van de SWK-groep, maar valt onder de verantwoordelijkheid van de Spelevaert. De Spelevaert valt onder het bestuur van de Unicoz.
 
We vormen samen een KC (Kind Centrum) vormen, waarmee ouders en kinderen in de wijk zo goed mogelijk bediend worden wat betreft onderwijs en opvang. Tevens willen we een goede, doorgaande lijn van 0 tot 12 jaar bewerkstelligen. Deze wordt ondersteund door onze gezamenlijke visie. Er wordt ook gezocht naar samenwerking met het voortgezet onderwijs in de buurt, het ONC (Oranje Nassau College). 

Gezamenlijke missie van KC Spelevaert/ Zwanennest:
Voortvarend samen de wereld kleuren!
 
Ons KC heeft de ambitie kwalitatief hoogwaardige ontwikkelingsbegeleiding te geven die optimaal aansluit bij het kind. Deze begeleiding moet er voor zorgen dat ieder kind op weg naar volwassenheid zijn of haar intellectuele en persoonlijke vaardigheden voluit kan ontplooien, zodat succesvolle deelname aan onderwijs en maatschappij mogelijk wordt.
 
Gezamenlijke visie van KC Spelevaert/ Zwanennest:
 
-Een centraal thema op ons KC is  “respect”. Daar bedoelen we mee respect hebben voor elkaar als persoon én respect hebben voor elkaars geloof en cultuur.
-De Spelevaert werkt vanuit een katholieke levensvisie. Het Zwanennest werkt vanuit een neutrale levensvisie. Samen willen we een sfeer waarin een kind zich thuis voelt en welkom, zich geborgen voelt en de mogelijkheid heeft zichzelf te zijn.
- We werken samen aan de totale ontwikkeling van kinderen. We leveren met de kinderopvang en het onderwijs een belangrijke bijdrage aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen van nul jaar tot het einde van de basisschooltijd.
-De ontwikkelingsbehoefte van de kinderen, de onderwijsbehoefte van de kinderen en kwaliteitsverbetering (van opvang, onderwijs en leerling resultaten) staan bij ons centraal.
-Ouders zijn onze partners in opvoeding en onderwijs. We willen met hen een goede, open, laagdrempelige en regelmatige communicatie.
 
-We zijn  toekomstgericht (Vaardig, Waardig, Aardig):
1 Het kind ontwikkelt kennis en vaardigheden door creativiteit en nieuwsgierigheid in te zetten (o.a. spelen en onderzoeken: de wereld ontdekken door een rijkdom aan weloverwogen prikkels).
2 Het kind vormt zijn persoonlijkheid (o.a. samen deel uit maken van een groep, participatie: kinderen hebben een stem)
3 Het kind leert omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid en over grenzen heen te kijken (o.a. interactie: open en nieuwsgierig zijn).
4 Het kind  leert de kansen van de digitale wereld te benutten.
5 Het kind krijgt betekenisvol onderwijs op maat (o.a. levensecht: spelenderwijs de wereld ontmoeten).
Cookie instellingen